Đăng Nhập hoặcđăng Kýđể Tham Gia Thảo Luận Trên Diễn Đàn  • Thông báo tuyển MOD và SMOD cho diễn đàn, bạn nào quan tâm hãy cùng mình chung tay xây dựng 4Run nha
   Click vào để Xem Ngay ...!


  You are not connected. Please login or register


  Bài viết : [Win] Windows 7 Black 31.10 X64 Usb Feb 2015 by Mr. Kirk


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Bài viết thứ :1
  Đăng vào:on 24/2/2015, 11:32 am

  Tommy_Phan

  Tommy_Phan

  Offline
  Danh hiệu : ๑۩۞۩๑ ADMINTRATOR ™ ๑۩۞۩๑
  avatar
  boot menu
  16
  *******************************************************************************
  Windows 7 Black 31.10 x64 USB
  *******************************************************************************
  General InformationType.................: Application
  Platform.............: Windows
  Image Format.........: Iso USB
  Post InformationPosted on............: 2/23/2015
  Updates - 277 Updates added, no updates neededIntegration log:


  #Silent Installs
  KB2533552::N/A (Not Needed);NO;9.23 MB;C:\New folder\Windows6.1-KB2533552-x64.msu;Always Installed
  KB2603229::N/A (Not Needed);NO;193.42 KB;C:\New folder\Windows6.1-KB2603229-x64.msu;Always Installed
  #Tweaks
  Add 'Copy To Folder' to context-menu
  Add 'Move To Folder' to context-menu
  Add 'Take Ownership' to context-menu
  Show 'Computer' on Desktop
  Show User Folder on Desktop
  Allow 3rd Party Themes
  Always Show Menu Bars
  Show File Extensions
  Show Hidden Files & Folders
  Open NFO files with notepad
  Always Show Menu Bar
  Disable Default Browser Check
  Disable First Run Customize


  Disable User Account Control
  #Updates - all Critical updates for Feb added


  IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu added last Cumulative Update
  C:\Windows6.1-KB3029944-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3031432-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3004361-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3000483-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3023562-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3013455-x64.msu
  C:\IE11-Windows6.1-KB3021952-x64.msu
  C:\Windows6.1-KB3023607-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB2976627-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3008923-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3025390-x64.msu
  C:\New folder\ie11-Windows6.1-KB3034196-x64.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ar.msu
  C:\New folder\ie-spelling-bg.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ca.msu
  C:\New folder\ie-spelling-cs.msu
  C:\New folder\ie-spelling-da.msu
  C:\New folder\ie-spelling-de.msu
  C:\New folder\ie-spelling-el.msu
  C:\New folder\ie-spelling-en.msu
  C:\New folder\ie-spelling-es.msu
  C:\New folder\ie-spelling-et.msu
  C:\New folder\ie-spelling-eu.msu
  C:\New folder\ie-spelling-fi.msu
  C:\New folder\ie-spelling-fr.msu
  C:\New folder\ie-spelling-gl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-he.msu
  C:\New folder\ie-spelling-hi.msu
  C:\New folder\ie-spelling-hr.msu
  C:\New folder\ie-spelling-id.msu
  C:\New folder\ie-spelling-it.msu
  C:\New folder\ie-spelling-lt.msu
  C:\New folder\ie-spelling-lv.msu
  C:\New folder\ie-spelling-nb.msu
  C:\New folder\ie-spelling-nl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-nn.msu
  C:\New folder\ie-spelling-pl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-pt-br.msu
  C:\New folder\ie-spelling-pt-pt.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ro.msu
  C:\New folder\ie-spelling-ru.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sk.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sr-cyrl.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sr-latn.msu
  C:\New folder\ie-spelling-sv.msu
  C:\New folder\ie-spelling-tr.msu
  C:\New folder\ie-spelling-uk.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB982018-v3-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2479943-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2491683-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2506014-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2506212-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2506928-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2509553-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2511455-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2515325-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2532531-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2534366-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2536275-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2536276-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2544893-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2545698-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2547666-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2552343-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2560656-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2563227-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2564958-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2570947-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2574819-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2579686-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2585542-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2592687-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2604115-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2619339-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2620704-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2621440-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2631813-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2640148-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2647753-v4-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2653956-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2654428-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2656356-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2660075-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2667402-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2670838-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2676562-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2685811-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2685813-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2685939-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2690533-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2698365-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2705219-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2712808-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2716513-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2718704-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2719033-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2719857-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2726535-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2727528-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2729094-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2729452-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2732059-v5-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2732487-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2736422-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2742599-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2750841-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2761217-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2763523-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2770660-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2773072-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2786081-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2789645-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2791765-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2798162-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2799926-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2800095-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2803821-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2807986-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2808679-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2813347-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2813430-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2818604-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2820331-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2830477-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2832414-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2834140-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2835361-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2836942-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2836943-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2839894-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2840149-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2840631-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2843630-v3-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2846960-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2847077-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2847311-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2847927-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2852386-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2853952-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2857650-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2861191-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2861698-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862152-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862330-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862335-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862966-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2862973-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2864058-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2864202-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2868038-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2868116-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2868626-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2871997-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2872339-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2882822-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2884256-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2887069-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2888049-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2891804-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2892074-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2893294-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2893519-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2894844-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2900986-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2908783-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2911501-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2912390-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2913152-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2918077-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2918614-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2919469-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2922229-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2923545-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2926765-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2928562-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2929733-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2931356-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2937610-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2939576-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2943357-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2957189-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2957503-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2957509-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2961072-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2965788-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2966583-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2968294-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2970228-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2971850-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2972100-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2972211-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2972280-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2973112-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2973201-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2973351-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2976897-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2977292-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2977728-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978092-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978120-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978668-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2978742-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2979570-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2980245-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2984972-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2984976-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2984981-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2985461-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2991963-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2992611-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2993651-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2993958-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB2994023-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3001554-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3002885-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3003743-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3004375-v3-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3004394-v2-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3005607-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3006121-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3006226-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3006625-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3008627-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3009736-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3010788-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3011780-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3013126-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3013410-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3014406-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3019215-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3019978-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020338-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020387-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020388-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3020393-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3021674-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3021917-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3022777-x64.msu
  C:\New folder\Windows6.1-KB3023266-x64.msu
  Silent Apps ListMega.Theme.Pack_ssApp
  7-Zip_v9.38b_ssApp
  Adobe.AIR.Runtime_v16.0.0.273_ssApp
  Adobe.Flash.&.Shockwave.Players_2015.02.21_ssApp
  Adobe.Reader.X.11.0.0.10_ssApp
  Auslogics.Disk.Defrag_v5.3.0.0_ppApp
  Auslogics.Registry.Cleaner_v4.3.0.0_ppApp
  Auslogics.Registry.Defrag_v8.3.0.0_ppApp
  Autoruns_v13.1_ppApp
  BleachBit.1.6_ssApp
  BurnAware.Free_v7.9_ppApp
  CCleaner_5.02.5101_ssApp
  Classic.Shell_v4.1.0_(Glenns_Defaults)_ssApp
  Core.FTP.Lite_v2.2.1832_ppApp
  DVDFab.Virtual.Drive_v1.5.1.1_ssApp
  FileZilla.3.10.1.1_ssApp
  Firefox.Portable_v35.0.1_ppApp
  Firefox_v35.0.1_ssApp
  FoxitReader.7.06_ssApp
  Free.Commander.XE_v2015.685_ppApp
  Glary.Utilities_v5.19.0.32_ppApp
  Glasswire.Network.Monitor.Firewall_1.0.38b_ssApp
  Google.Chrome_v40.0.2214.95_ssApp
  Google.Chrome_v40.0.2214.95_x64_ssApp
  GPU-Z_v0.8.1_ppApp
  HWiNFO_v4.50-2400_ppApp
  Java.Runtime_v8.0.31_ssApp
  Junkware.Removal.Tool_v6.4.1_ppApp
  K-Lite.Codec.Pack.Mega.11.00_ssApp
  LibreOffice_v4.4.0.0_ssApp
  Mega.Theme.Pack.Feb.2015_ssApp
  mkvToolNix_v7.6.0.0_ppApp
  MS.Visual.Runtimes.AIO_2014.12.17_ssApp
  MS.XML.Parser_v4.0-SP3_ssApp
  Notepad++.6.7.4..-..Je.suis.Charlie.edition_ssApp
  Notepad2-mod_v4.2.25.935_ssApp
  nVidia.Desktop.Drivers_v347.52_x64_ssApp
  Revo.Uninstaller.1.95_ssApp
  RogueKiller_v10.2.0_ppApp
  Rufus_v1.4.12.535_ppApp
  ssWPI_App_DB
  System.Explorer_v6.3.0_ppApp
  System.Explorer_v6.3.2_ppApp
  Thunderbird_v31.4.0_ssApp
  Tor.Browser.Bundle.4.03_ssApp
  UltraISO.Premium.9.62_ssApp
  uTorrent_v3.4.2.38758_ppApp
  VirtualBox.+.Extension.Pack_v4.3.22-98236_ssApp
  VMware.Workstation.Lite.11.0.0-2305329_ssApp
  Win.7.Start.ORB.Changer_v2.6_ssApp
  Win.Toolkit_v1.5.3.9_ppApp
  WinRAR.x64.5.20_ssApp
  Wise.Registry.Cleaner_v8.31.543_ppApp


  Screens:


  Here is desktop of my new build:

  54862
  233
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Thích0Báo xấu0

  Gửi một tin nhắn lên tường.

  Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết